Kontakt

Orgaznizator :
Artur Zabłotny
Trębaczów 71
21-010 Łęczna
Nip 713 177 81 98

Chcemy, aby kontakt z nami był jak najprostszy, dlatego podajemy poniżej adresy e-mail dedykowane do różnych celów:

1. help.bachaturo@wp.pl: Użyj tego adresu, jeśli:

  • Nie otrzymałeś biletu w ciągu 14 dni od daty płatności.
  • Musisz zmienić nazwisko na bilecie.
  • Chcesz przenieść bilet na kolejny rok.

2. artur.zablotny@wp.pl: Na ten adres prosimy o wysyłanie potwierdzeń wpłat i wszelkich innych kwestii organizacyjnych.

Uwaga: Adres bachaturo@bachaturo.com jest adresem systemu biletowego i nie jest przeznaczony do komunikacji. Prosimy o niekierowanie na niego żadnych wiadomości.

Jesteśmy tutaj, aby pomóc. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt!