Polityka Prywatności

Regulamin Polityki Prywatności dla Festiwalu Bachaturo

  1. Wprowadzenie

1.1 Niniejszy Regulamin Polityki Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych uczestników Festiwalu Bachaturo (dalej: „Festiwal”).

1.2 Organizatorem i administratorem danych osobowych jest Artur Zabłotny, posiadający siedzibę pod adresem Trębaczów 71, 21-010 Łęczna (dalej: „Administrator”).

1.3 Regulamin ma na celu zapewnienie uczestnikom Festiwalu ochrony ich prywatności zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: „RODO”).

  1. Gromadzenie i wykorzystanie danych osobowych

2.1 Podczas rejestracji na Festiwal, uczestnik będzie proszony o podanie niektórych danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp. Administrator zbiera wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne do celów związanych z organizacją Festiwalu.

2.2 Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu organizacji Festiwalu.

2.3 Dane osobowe uczestników mogą być wykorzystywane do celów organizacyjnych, takich jak: rejestracja uczestników, komunikacja z uczestnikami, zapewnienie właściwej obsługi uczestników podczas Festiwalu, ocena i doskonalenie Festiwalu.

  1. Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych

3.1 Administrator zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych uczestników.

3.2 Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane ani sprzedawane innym podmiotom  bez wyraźnej zgody uczestnika, chyba że jest to wymagane przez prawo.

3.3 Administrator podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych uczestników przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub nieuprawnionym ujawnieniem.

  1. Prawa osób, których dane dotyczą

4.1 Uczestnik ma prawo do dostępu, poprawiania, aktualizacji i usunięcia swoich danych osobowych przekazanych w ramach rejestracji na Festiwal.

4.2 Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

4.3 Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO.

  1. Cookies

5.1 Strona internetowa Festiwalu może używać plików cookies w celu ułatwienia nawigacji i dostosowania treści do preferencji użytkownika.

5.2 Pliki cookies mogą być wykorzystywane również w celach statystycznych, takich jak analiza ruchu na stronie internetowej Festiwalu oraz optymalizacja jej funkcjonalności.

5.3 Uczestnik ma możliwość zarządzania ustawieniami plików cookies poprzez dostępne w przeglądarce internetowej opcje, w tym blokowanie lub usuwanie plików cookies.

  1. Okres przechowywania danych

6.1 Dane osobowe uczestników Festiwalu będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.2 Po zakończeniu Festiwalu, dane osobowe uczestników mogą być przechowywane w celach archiwizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  1. Zmiany w polityce prywatności

7.1 Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie Polityki Prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej Festiwalu.

7.2 Uczestnicy są zobowiązani do regularnego sprawdzania polityki prywatności w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.

  1. Kontakt

8.1 W przypadku pytań, wątpliwości lub zgłoszenia dotyczącego Polityki Prywatności Festiwalu Bachaturo, uczestnicy mogą skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem podanych danych kontaktowych:

Artur Zabłotny Trębaczów 71 21-010 Łęczna E-mail: artur.zablotny@wp.pl

8.2 Zgłoszenia i pytania dotyczące Polityki Prywatności powinny być kierowane bezpośrednio do Organizatora Festiwalu Bachaturo za pomocą powyższych danych kontaktowych.

Nr KONTA DLA WPŁAT W PLN :

Artur Zabłotny

Trębaczów 71
21-010 Łęczna
nr konta 18 1160 2202 0000 0003 2865 5007