Warunki Sprzedaży biletów

1) Sprzedaż biletów

Organizatorem imprezy jest Artur Zabłotny, Trebaczów 71, 21-010 Łęczna, NIP: 713 177 8198.

Uczestnictwo w imprezie odbywa się na podstawie ważnych biletów wstępu zakupionych poprzez stronę internetową www.bachaturo.com lub bezpośrednio w trakcie wydarzenia w recepcji festiwalu . Wszystkie bilety zakupione przez stronę internetową są imienne i zamiana na opaskę odbywa się za okazaniem ważnego dowodu tożsamości i uprawniona do tego jest tylko osoba, której imię i nazwisko jest na bilecie. Imienny bilet podczas zamiany na opaskę może być założony jedynie właścicielowi biletu. Sprzedaż biletów odbywa się online za pośrednictwem operatorów takich jak PayU, Przelewy24.
Bilety generowane są automatycznie w trakcie sprzedaży i dodatkowo wysyłane są na adres mailowy podany podczas rejestracji.

 

2) Zwroty biletów

Bilety nie podlegają zwrotom jeżeli Festiwal odbywa się w wyznaczonym terminie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. Organizator zastrzega sobie również prawo do odwołania pokazów/imprezy/festiwalu z przyczyn niezależnych od niego takich min jak pandemia, wojna, żałoba narodowa itp. W przypadku jeśli zajdzie konieczność odwołania imprezy/Festiwalu Organizator nie będzie zobowiązany do zapłaty żadnego zadość uczynienia, rekompensaty finansowej ponad zwrot wartości posiadanego przez uczestnika biletu wstępu. Organizator może również zaproponować przeniesienia biletu na kolejny termin.

 

3) Zmiana nazwiska uczestnika i przenoszenie biletów

Płatności są bezzwrotne, ale jeśli ktoś nie może wziąć udziału w festiwalu, istnieje możliwość zmiany nazwiska uczestnika lub przeniesienia biletu na następny rok. Poniżej znajduje się lista cen za zmiany nazwiska lub przeniesienie biletu:

Do 01.07:

 • Zmiana imienia/nazwiska na bilecie: BEZPŁATNIE
 • Przeniesienie biletu na następny rok: BEZPŁATNIE

Od 02.07 do 01.08:

 • Opłata za przeniesienie biletu na kolejny rok:
  • Fullpass lub salsapass: 100 PLN / 25 EUR
  • Party pass: 50 PLN / 12,5 EUR
 • Opłata za zmianę imienia/nazwiska na bilecie:
  • Fullpass lub salsapass: 160 PLN / 40 EUR
  • Party pass: 80 PLN / 20 EUR

Od 02.08 do 10.08:

 • Opłata za przeniesienie biletu na kolejny rok:
  • Fullpass lub salsapass: 160 PLN / 40 EUR
  • Party pass: 80 PLN / 20 EUR
 • Zmiana nazwiska na bilecie: NIEMOŻLIWA

Od 10.08 do 16.08:

 • Opłata za przeniesienie biletu na kolejny rok:
  • Fullpass lub salsapass: 200 PLN / 50 EUR
  • Party pass: 100 PLN / 25 EUR
 • Zmiana nazwiska na bilecie: NIEMOŻLIWA

Po 16 sierpnia (w trakcie festiwalu i po):

 • Zmiana nazwiska na bilecie i przeniesienie na kolejny rok: NIEMOŻLIWE

Przenoszenie biletu na kolejny rok będzie możliwe po 10.08

4)Warunki wstępu

Aby wejść na festiwal, będziesz potrzebować wydrukowanego biletu oraz dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport). W przypadku braku wydrukowanego biletu, będziesz zmuszony uiścić dodatkową opłatę w wysokości 10 euro (40 PLN). Informujemy, że nie wysyłamy biletów po dacie 10.08. Na miejscu, Twój e-bilet zostanie zamieniony na bransoletkę, która powinna pozostać na Twoim nadgarstku przez cały czas trwania festiwalu. Prosimy zwrócić uwagę, że zdjęcie bransoletki jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w festiwalu.

 

5) Reklamacje

Reklamacje związane z zakupem biletu mogą być składane mailowo na adres artur.zablotny@wp.pl lub listem poleconym na adres : Artur Zabłotny Trębaczów 71 21-010 Łęczna. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni.

 

Regulamin Polityki Prywatności dla Festiwalu Bachaturo

 1. Wprowadzenie

1.1 Niniejszy Regulamin Polityki Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych uczestników Festiwalu Bachaturo (dalej: „Festiwal”).

1.2 Organizatorem i administratorem danych osobowych jest Artur Zabłotny, posiadający siedzibę pod adresem Trębaczów 71, 21-010 Łęczna (dalej: „Administrator”).

1.3 Regulamin ma na celu zapewnienie uczestnikom Festiwalu ochrony ich prywatności zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: „RODO”).

 1. Gromadzenie i wykorzystanie danych osobowych

2.1 Podczas rejestracji na Festiwal, uczestnik będzie proszony o podanie niektórych danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp. Administrator zbiera wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne do celów związanych z organizacją Festiwalu.

2.2 Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu organizacji Festiwalu.

2.3 Dane osobowe uczestników mogą być wykorzystywane do celów organizacyjnych, takich jak: rejestracja uczestników, komunikacja z uczestnikami, zapewnienie właściwej obsługi uczestników podczas Festiwalu, ocena i doskonalenie Festiwalu.

 1. Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych

3.1 Administrator zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych uczestników.

3.2 Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane ani sprzedawane innym podmiotom  bez wyraźnej zgody uczestnika, chyba że jest to wymagane przez prawo.

3.3 Administrator podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych uczestników przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub nieuprawnionym ujawnieniem.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

4.1 Uczestnik ma prawo do dostępu, poprawiania, aktualizacji i usunięcia swoich danych osobowych przekazanych w ramach rejestracji na Festiwal.

4.2 Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

4.3 Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO.

 1. Cookies

5.1 Strona internetowa Festiwalu może używać plików cookies w celu ułatwienia nawigacji i dostosowania treści do preferencji użytkownika.

5.2 Pliki cookies mogą być wykorzystywane również w celach statystycznych, takich jak analiza ruchu na stronie internetowej Festiwalu oraz optymalizacja jej funkcjonalności.

5.3 Uczestnik ma możliwość zarządzania ustawieniami plików cookies poprzez dostępne w przeglądarce internetowej opcje, w tym blokowanie lub usuwanie plików cookies.

 1. Okres przechowywania danych

6.1 Dane osobowe uczestników Festiwalu będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.2 Po zakończeniu Festiwalu, dane osobowe uczestników mogą być przechowywane w celach archiwizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Zmiany w polityce prywatności

7.1 Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie Polityki Prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej Festiwalu.

7.2 Uczestnicy są zobowiązani do regularnego sprawdzania polityki prywatności w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.

 1. Kontakt

8.1 W przypadku pytań, wątpliwości lub zgłoszenia dotyczącego Polityki Prywatności Festiwalu Bachaturo, uczestnicy mogą skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem podanych danych kontaktowych:

Artur Zabłotny Trębaczów 71 21-010 Łęczna E-mail: artur.zablotny@wp.pl

8.2 Zgłoszenia i pytania dotyczące Polityki Prywatności powinny być kierowane bezpośrednio do Organizatora Festiwalu Bachaturo za pomocą powyższych danych kontaktowych.